Historie

1988

In Gelderland zijn veel mannenkoren actief. Echter – in het rijk met mannenkoren bezaaide Gelderland – vormde de Liemers vóór 1988 een witte plek.

Henk Uffing – toen lid van het Groessens kerkkoor – liep al enige jaren rond met de gedachte ook in de Liemers een regionaal mannenkoor op te richten. Hij sprak daarover met Ton Ezendam, die jarenlang dirigent van het Groessens kerkkoor is geweest. Ook Fons Aaldering – voorheen lid van het Ettens mannenkoor – werd bij de beraadslaging betrokken.

1988

Op 20 december 1988 belegden zij een informatieavond in zaal Staring te Zevenaar. Op deze avond meldden zich spontaan 45 – na achteraf bleek – zeer gemotiveerde leden. Hiermee werd elke verwachting overtroffen.

1989

Op 10 januari 1989 – de eerste repetitie avond – breidde het aantal leden zich uit tot 60 personen. Ton Ezendam, die als medeoprichter kan worden beschouwd, werd tot dirigent benoemd.

2004

Het koor telde in 2004 reeds meer dan 100 leden.

Hoofdsponsors

  • logo van hoofdsponsor Dru Haarden en Kachels
  • logo van hoofdsponsor Van Wely leidekkers