Het koor

Doelstelling

Mannen de gelegenheid bieden om in een plezierige en ontspannen sfeer te zingen, op de eerste plaats voor eigen plezier, maar ook tijdens uitvoeringen, voor het genoegen van onze bezoek(st)ers van onze concerten. In deze combinatie streven bestuur en dirigent naar een muzikaal gebruik van de individuele stemcapaciteit en een optimale koorklank.

Om lid te worden van het koor, is een geschoolde stem of kennis van muziek geen primaire vereiste. Inzet, repetitiebezoek en zo nodig deelname aan scholing waarborgen een goed een goed lidmaatschap. Ieder jaar wordt de mogelijkheid geboden om gedurende een aantal weken vrijblijvend koorlessen te volgen.

Repertoire

Het repertoire van het Liemers Mannenkoor (LMK) is heel afwisselend. Naast liederen uit Oost-europse landen, staan ook gedeelten uit opera’s, musicals en speciaal voor mannenkoren geschreven composities op het programma. Ons streven is het koor een eigen ” vocaal gezicht” te geven en een sfeer te scheppen waarin het goed en plezierig is om te zingen.

Samen zingen versnelt ontstaan van vriendschappen

Mensen die samen zingen, bouwen relatief snel een sociale band op, zo blijkt uit een nieuwe studie. De deelnemers aan een zangcursus voelen zich na een maand al veel meer met elkaar verbonden dan mensen die samen een cursus creatief schrijven volgen. Mogelijk zijn gezamenlijke zangrituelen in de loop van de evolutie dan ook ontstaan als middel om groepen mensen dichter bijeen te brengen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Oxford in het wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Open Science.

Het onderzoek suggereert volgens hoofdonderzoeker Eiluned Pearce dat gezamenlijk zingen het ontstaan van vriendschappen versnelt. “Door te zingen breek je het ijs en komt het proces van sociale binding eerder op gang”, verklaart ze op de nieuwssite van het wetenschappelijk tijdschrift Science. Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat in het brein van zingende mensen opvallend veel van het ‘knuffelhormoon’ oxytocine wordt aangemaakt, een stof die verbinding met anderen zou stimuleren.

Zingen is leuk en gezond

Zingen verhoogt de weerstand en is goed tegen stress. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Frankfurt, die hun bevindingen publiceerden in het Amerikaanse vakblad Journal of Behavioral Medicine.

Mensen zingen graag in de badkamer, in het voetbalstadion of op feestjes. Dat verhoogt de feestvreugde. Maar, wilden de onderzoekers weten, kan zingen behalve de sfeer verbeteren ook de lichamelijke weerstand verhogen?

De wetenschappers voerden hun proeven uit op een kerkkoor uit Frankfurt dat repeteerde voor een uitvoering van Mozarts Requiem. In twee op elkaar volgende koorrepetities werden lichamelijke veranderingen gemeten tijdens het zingen, en een week later tijdens het luisteren naar het Requiem.

De onderzoekers testten het bloed van de koorleden voor en na een repetitie. Na een uur zingen bleek de concentratie van afweerstoffen (als immuunglobuline A) en de hoeveelheid cortison, een hormoon tegen stress, aanzienlijk te zijn toegenomen. Als er alleen naar het Requiem werd geluisterd was er nauwelijks een verandering in de bloedwaarden.

Hoofdsponsors

  • logo van hoofdsponsor Dru Haarden en Kachels
  • logo van hoofdsponsor Van Wely leidekkers